VSE O CRIM-U

Posebni odbor za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja (CRIM) je bil ustanovljen marca 2012, po tem, ko je Evropski parlament 25. oktobra 2011 sprejel resolucijo o organiziranem kriminalu.
Mandat odbora CRIM traja leto dni z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev, namenjen pa je tako preučevanju in analizi tovrstnih pojavov kriminala kot pripravi celovitega in strukturiranega načrta za boj proti njim na evropski ravni. Organiziran kriminal, mafijske in hudodelske združbe predstavljajo konkretno grožnjo varnosti in svobodi evropskih državljanov. Zato je Evropski parlament z ustanovitvijo tega posebnega odbora uvrstil boj proti tovrstnim kriminalnim pojavom med prednostne naloge EU in držav članic. Odbor CRIM si je za cilj zastavil, da za isto mizo združi različne institucije, mednarodna in evropska telesa ter nacionalne preiskovalne in sodne organe, da bi oblikovali celovito in vseobsegajočo strategijo, usmerjeno v učinkovit boj proti kriminalnim sistemom in dejavnostim, ki so z njimi povezane, kot sta korupcija in pranje denarja.
 

Pristojnosti

1. analizirati in oceniti razširjenost organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja ter njihovega vpliva na Unijo in njene države članice ter predlagati primerne ukrepe, da bo Unija lahko preprečila te grožnje in jim kljubovala tako na mednarodni, evropski kot nacionalni ravni;
2. analizirati in oceniti sedanje izvajanje zakonodaje Unije o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja ter povezanih politik, da bi zagotovil, da zakoni in politike Unije temeljijo na dokazih in da so podprti z najboljšimi ocenami groženj, prav tako je treba spremljati njihovo skladnost s temeljnimi pravicami v skladu s členoma 2 in 6 Pogodbe o Evropski uniji, zlasti s pravicami iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ter s temeljnimi načeli zunanjega delovanja Unije, predvsem s tistimi iz člena 21 Pogodbe;
3. preučiti in temeljito pregledati izvajanje vlog in dejavnosti agencij Unije za notranje zadeve (kot so Europol, odbor COSI in Eurojust), ki delujejo na področjih, povezanih z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter drugimi varnostnimi politikami;
4. obravnavati vprašanja iz resolucije z dne 25. oktobra 2011 o organiziranem kriminalu v Evropski uniji, ter predvsem njenega odstavka 15, in resolucije z dne 15. septembra 2011 o prizadevanjih EU za boj proti korupciji;
5. v ta namen vzpostaviti potrebne kontakte, organizirati obiske in predstavitve v institucijah Evropske unije ter v mednarodnih, evropskih in nacionalnih institucijah, nacionalnih parlamentih in vladah držav članic in tretjih držav, pri predstavnikih znanstvene skupnosti, poslovnih in civilnih družb ter pri osnovnih akterjih, organizacijah žrtev, uradnikih, vključenih v vsakodnevni boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja, kot so organi pregona, sodniki in akterji civilne družbe, ki spodbujajo kulturo legalnosti na težavnih področjih.
 

Člani

Predsednica CRIM odbora je Sonia Alfano (skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, iz Italije), podpredsedniki pa so Rosario Crocetta (skupina Naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, iz Italije), Rui Tavares (skupina Zelenih/ Evropske svobodne zveze, iz, Portugalske), Timothy Kirkhope (skupina Evropskih konservatistov in reformistov, iz Združenega kraljestva) ter Corneis de Jong (Konfederalna skupina Evropske združene levice- Zelene nordijske levice, iz Nizozemske). Tanja Fajon je članica odbora in koordinatorka za S&D skupine- Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu.

Sonia ALFANO Sonia Alfano

Predsednica odbora

 

Vsi polnopravni člani Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu:

Rosario CROCETTA Rosario CROCETTA

Rita Borsellino Rita BORSELLINO

Emine BOZKURT Emine BOZKURT

Françoise CASTEX Françoise CASTEX

Ioan ENCIU Ioan ENCIU

 Tanja FAJON

Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ

Iliana Malinova IOTOVA Iliana Malinova IOTOVA

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Claude MORAES Claude MORAES

Josef WEIDENHOLZER Josef WEIDENHOLZER

Barbara WEILER Barbara WEILER

Za več informacij kliknite tukaj.